Työterveys, työturvallisuus, ympäristö- ja laatu (HSEQ) 

Suomen Konetalo Oy:lle on myönnetty HSEQ-laatustandardi sertifikaatti, joka on laadittu tilaajayrityksen yhdessä hyväksymien periaatteiden mukaisesti työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa.

Kannamme yrityksessämme HSEQ-vastuun, henkilöstöstä, asiakkaista, yhteisöstä ja ympäristöstä.

Työturvallisuus, ja henkilöstön terveys, ympäristö ja laatu ovat tärkeimmät painopistealueemme, joita haluamme vaalia.  

Terveys (H)

Kehitämme, ja ylläpidämme työntekijöidemme terveyttä kehittämällä parempia työolosuhteita. Olemme ottaneet käyttöön liikuntasetelit, joilla haluamme edistää työntekijöidemme vapaa-ajalla käytettyä aikaa liikuntaharrastuksen muodossa.

Suomen Konetalo Oy teki sopimuksen OP-Sairaalan kanssa työterveyshuollosta. Op-sairaala pitää huolta työntekijöistämme, ja ottaa kaikki terveysriskit huomioon ja työntekijä saa heti hoitoa ja kuntoutusta jos jotain onnettomuuksia sattuu työpaikalla tai vapaa-ajalla. Työntekijämme ovat kaikki vakuutettu, ja heillä on kaikilla sairaskuluvakuutus otettu organisaatiomme kautta.

Turvallisuus (S)

Organisaatiomme yksi tärkeimmistä tavoitteista on turvallinen työympäristö.

Tapaturmien välttämiseksi, työntekijän tulee käyttää oikeanlaista vaatetusta. Sen tähden, työnantaja antaa jokaiselle työntekijälle työn laadun mukaiset suojavaatteet ja –varusteet. Näitä tulee käyttää aina ennen asennustyötä aloittaessa. Meidän tärkeä tehtävä on myös pitää henkilöstö jatkuvasti tietoisena turvallisuusohjeista, ja niiden ohjeiden noudattamisesta muistutetaan säännöllisesti.   

Suomen Konetalo pitää huolta siitä, että henkilöstö saa siihen myös sopivaa koulutusta. Kaikilla työntekijöillämme on aina voimassa olevat tarvittavat työturvallisuuskortit.

Riskienanalysointilomake täytetään aina siinä tapauksessa, jos työntekijä näkee/ havaitsee työkohteessa mahdollisen tapaturmariskin. Tällä pyritään ennalta ehkäisemään työtapaturmia, ja varmistamaan, että turvallisuus on kunnossa.

Tavoitteemme on 0 tapaturmaa.

Ympäristö (E)

Organisaatiomme toimii vastuullisesti kaikissa ympäristöön liittyvissä asioissa. Jätteiden kierrätys on hoidettu 100 % niin, että kaikki kierrätettävä materiaali menee oikeaan jäteastiaan. Jäteastiat on nimetty, ja työntekijät ovat tietoisia tästä. Meillä on annettu toimintaohjeet siihen, mitä tulee tehdä jos tulee esim. öljyvuoto. Organisaatiomme on laatinut ohjeet energiansäästöstä ja ympäristönsuojelusta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ympäristön suojelussa.

Laatu (Q)

Laatu on yksi isoimmista ja tärkeimmistä tekijöistä organisaatiossamme. Toivomme sen johtavan asiakastyytyväisyyteen, pysyviin työsuhteisiin sekä oman yrityksemme, että asiakkaidemme kannattavaan toimintaan. Suomen Konetalo Oy:n laatu kriteereitä on nopea ja täsmällinen toimitusaika, asiakkaiden toiveiden huomioonottaminen sekä sopimusehtojen noudattaminen.

Haluamme olla yksi maamme laadukkaimmista ja turvallisimmista trukkipalveluita tarjoavista yritystä Suomessa. Asiakas on prioriteetti yksi, jonka tulee nähdä meidät turvallisena, luotettavana ja varmana pitkäaikaisena yhteistyökumppanina.

Hyvän laadun takaamiseksi, myös toimittajat arvioidaan säännöllisesti, että myös he toimivat HSEQ-laatu standardin mukaisesti esim. työturvallisuus, ympäristövastuuasioissa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme laadun varmistamiseksi  

Oulussa 21.9.2017

Toimitusjohtaja
Timo Peltola

Talous- ja markkinointipäällikkö
Bertta Karjalainen